Display fasta sequences

DNA Sequence: DNA Sequence with flanking: bases Protein Sequence

>fig|393117.11.peg.1618 Repressor (cro-like) [Bacteriophage A118] [Listeria monocytogenes FSL J1-194]
gtgattaatattaataatctcaaaaaaattcgcattgctaaaggtattacacaattagaa
gcagctgaggctatcggtatttcttatagtttactttctaaaatggaagcaggttatcga
ggtagttcagataaaacaaagattaaagtagcaaatttttacggaaaaagcgttggagaa
attttttttaataaagaaatcactaatagtgataataaaaaactaacaaaaataggaggc
tag