Query Sequence
>N515DRAFT_3227
MRMSPIANRKWMPWCALALAVLAGCGKAPEQADAAKPAAGHAEKLADGVIVHLDQGTQQVRLQAVDERIVHVTAVPDGKFELPGSLMAVKTGGATHFTVDETPDAVTLKTERLSARVSLRDGAVRFLDASGKPLLAERADGRTFQPETVEGKPYYAVRQRFESPADEAFYGLGQHQNRQMNYKGEDVELAQHNMDVGIPFVVSSRNYGLLWDNNSITRFGDAREYQPLSQSLKLYDVDGKPGGLTASYYDAGGTLKLKRVEKQPDYQYLKDLTQWPAESPAKTTGKVVWEGSIEPAVSGVHKLRLYASSYAKVWLDGKLVYDDWRQNWNPWYHNLRLPMDAGSQHKLRIEWLPNEGYLTLLHLDPLSGDEQNELSLFSEVGHAVDYYFVAGDNLDQVIAGYREITGKATLLPRWAYGFWQSRERYKTQAEILDTAKRYRELGLPLDNVVEDWSYWPEDAWGSHDFDKSRFPDAKGLVDQLHAMHVQLMISVWPKFYPTTKNYQELDAKGYIYRRNVEKGEVDWIGKGYLNAFYDPYAEEARHIYWRQIQEKLGAVGIDAWWLDASEPDTHSNLDIAERKLRMGPTALGPGGAFFNSYPLMHTTGVYDGWRRDHGDRRAFILTRSAFAGQQRNAAATWSGDVASRWSNLHDQISAGLNFSLAGIPNWTTDIGGFALEPRYEKPGAADLDEWRELNLRWFQFGAFSPLFRSHGQFPYREIYNLASPGSPVYEALAYYDRLRYRLMPYIYTLAGDTYWKDGTIMRGLAMDFPGDAKVRGIDDEYMFGPAFLVAPVTEYKATSRPVYLPAGAGWYEFHTGKYHEGGAAIQADAPLARMPLFVRAGAIVPTGPDIQYTGEKPDAPVTLLVYAGADGQFSLYEDEGTTYGYEKGRYSRIALSYDDKAKTLTIGKREGDGSGAPAKRQFVVRVIRADKANADGVDAGGDKSVEYDGTTQTVKL
Hit FamilyFIG00001647
Hit Family FunctionMaltodextrin glucosidase (EC 3.2.1.20)


back to search