Query Sequence
>H281DRAFT_01076
MNFDYQKVCRALYQEARFLDDRQWDEWLACYTEDVTYWMPAWDDDDSLTEDPQTQISLMYYPDRGGLEDRVFRIKTERSGASMPEPRTSHNVTNVEVLVERDGEVDLRYNFNTLIHRYRITDQFFGTMYVTLRKVDDRLLIASKKIALKNDYIRQVLDVYHV
Hit FamilyFIG00068743
Hit Family FunctionBenzoate 1,2-dioxygenase beta subunit (EC 1.14.12.10)


back to search