Query Sequence
>GFF4893
MWIRLAFFSVLSKLLYGMNVRVIKGFARVINKGHLQFGSRFTAGVDLRIEVLEDSACVTFGQNVKINDYCHIGAMSRVVVGDDCLIGSRVTIVDHEHGVYRKPSDHPASLPWTPPDERLLQGKPIIIEKNVWIGSGAIIVGGVTIGEGSVIGANAVVTRDISRYSLAVGAPAKVIKTFDEGGKQWLCV
Hit FamilyNo hits found for this sequence


back to search