Query Sequence
>209495
MSSFRACVLGASGFLGSHLVHHLLKAGCQVHAFSRDSRRNPLLTDELMSSCSIFTGDFFNTQDVERALADCDVCFHLVSTTIPKTSNDDPLRDVRENLSGSLTLLECVRRTGVRKVVYASSGGAIYGKHLMPRISENHPTDPLCSYGIVKLAVEKYLALYHELYGIDYAALRISNPFGPLQRTSAEQGVIGVFLGKILRNEPLHVWGDGSVVRDYIYVEDVARALVLAARLNTEHHVFNIGSGAGLSLNDIIDMMRSVTGRDVVVKYDQNRVFDVPYSVLDVSLAERELGWRALFPFKVGVSLAWVWLCENS
Hit FamilyFIG00143216
Hit Family Function


back to search