Display fasta sequences

DNA Sequence: DNA Sequence with flanking: bases Protein Sequence

>fig|97393.1.peg.708 Threonine dehydratase, catabolic (EC 4.3.1.19) @ L-serine dehydratase, (PLP)-dependent (EC 4.3.1.17) [Ferroplasma acidarmanus]
atgttaagttatgatagaatagtcagagcaggaaatgagataaaggggaagatacataga
acgccattattccattcaacaacattcagcaatatgttttcatgtgacgtttactttaaa
atggagaattttcagaagacggggtctttcaaatccagaggagctatggtaaaattttca
acgttgaccgctgaacagaaaaaaaatggagtaataaccgccagtgcaggaaatcacgca
cagggagtggcttttgcggcttcctattatggcgttgatgcaaaaattgtcatgcctgaa
acaacaccgcctgccaaggtaaacgctgtccaatcctatggcggcacagttatactaaag
ggcaatagctacgacgaagcacatgaatatgcggtacaggtttcagtggacgagaaaagg
gaatttattgaagcttataacgatgaggatgttattgccgggcaggggacaataggcctt
gaaattttagaagatgtgaaaccggacattgtaatagtgccaataggtggtggagggctt
atttcagggatatcatttgcaattaaatcaaaaaacaaggatataaaaataataggggta
gagtccgaaaaggcaaatgccatggaattatctataaaggaaggcaaaatagttccatac
accagcaacgatacaattgctgatggaatcgccgtaaaatatccgggaaatataacattt
gaactggtaaagaaatatgtggatggagttgttacagtatcggatgagaatattgcatat
gcactattcaagctgcttgaaagggaaaaagtgcttgtggagccttccggcgcagctggc
cttgcagcattatttgaaaataaaattgatgttaagggcaagaaagttgttattgtactt
tcaggagggaacgtaaacttcctactgctgtcaaacataatatacagggcgcttgaaatg
gaaaacaagttgcttcgccttgaattcaatctgcctgaccacccgggtataatggaaaaa
atagtaaatgccatatcatcttccggagccaatatataccatgctgaggtggataattta
aacaaggatacgcctataggataccagtatctcctattcacaataaacatccttgacaaa
tcgagaatagatgaattgctcgggagcctcgataaacttggctataaataccggataata
ggatag