Display fasta sequences

DNA Sequence: DNA Sequence with flanking: bases Protein Sequence

>fig|158879.11.peg.468 Stage 0 sporulation protein YaaT ## function is not primarily sporulation [Staphylococcus aureus subsp. aureus N315]
atgccaaatgtaataggtgttcagtttcaaaaagcgggaaaattagaatattatacacct
aatgatatacaagtagatatagaagactgggtagttgtcgaatctaaaagaggcatagag
ataggtattgttaaaaatccattaatggatattgctgaagaggatgttgtgttacctctt
aaaaatattattcgcattgctgatgacaaagatattgataaatttaattgtaatgaacga
gatgctgaaaatgcattaatactatgtaaagacattgtaagagaacaaggtttggacatg
cgtttagtcaattgcgaatatacattagataaatcgaaagttatttttaattttacggcg
gatgatcgtattgattttagaaaattagtaaaaatattagcgcaacatttaaaaacacgt
atcgagttgagacaaattggtgtaagggatgaagccaaattgcttggcggtatcggacct
tgtggtaggtcgttatgttgttctacatttttaggggattttgaaccagtatcgattaag
atggctaaggatcaaaatttatcattaaatccaactaaaatttctggtgcatgtggtcgt
ttgatgtgttgtttaaaatatgaaaatgactattatgaggaagtacgtgcacaattacct
gatattggtgaagcaattgaaacgcctgatggtaacgggaaagtagttgctttaaatata
ttagacatttctatgcaggtgaagcttgagggacatgaacagccacttgaatataaatta
gaagaaatagaaactatgcattaa