Display fasta sequences

DNA Sequence: DNA Sequence with flanking: bases Protein Sequence

>fig|158879.11.peg.1788 Foldase protein PrsA (EC 5.2.1.8) @ Foldase clustered with pyrimidine conversion [Staphylococcus aureus subsp. aureus N315]
atgaagatgataaacaaattaatcgttccggtaacagctagtgctttattattaggcgct
tgtggcgctagtgccacagactctaaagaaaatacattaatttcttctaaagctggagat
gtaacagttgcagatacaatgaaaaaaatcggtaaagatcaaattgcaaatgcatcattt
actgaaatgttaaataaaattttagctgataaatataaaaataaagttaatgataagaag
attgacgaacaaattgaaaaaatgcaaaagcaatacggcggtaaagataaatttgaaaag
gcccttcaacagcaaggtttaacagccgataaatataaagaaaatttacgtactgctgct
tatcataaagaattactatcagataaaattaaaatctctgattctgaaattaaagaagac
agcaagaaagcttcacacattttaattaaagttaaatctaagaaaagcgacaaagaaggc
ttagacgataaagaagcgaaacaaaaagctgaagaaattcaaaaagaagtttcaaaagat
ccaagtaaatttggtgaaatcgctaaaaaagaatcaatggatactggttcagctaaaaaa
gatggcgaattaggttatgttcttaaaggacaaactgataaagattttgaaaaagcacta
tttaagcttaaagatggtgaagtatcagaggttgttaaatcaagctttggatatcatatt
attaaagctgataaaccaacagactttaacagtgaaaaacaaagcctgaaagaaaaatta
gtcgatcagaaagtacaaaaaaatccaaaattattaactgatgcatacaaagatctatta
aaagaatacgatgttgactttaaagatcgtgatattaaatcagttgtcgaagataaaatc
ttaaaccctgaaaaacttaaacaaggtggcgcacaaggcggacaatccggcatgagccaa
taa