DNA and flanking Sequence for fig|93061.5.peg.1331 from Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325

length of flanking sequence bp
>fig|93061.5.peg.1331 Cell division protein GpsB, coordinates the switch between cylindrical and septal cell wall synthesis by re-localization of PBP1
ttatttaaaacaatttataaaacataaaattgaacaactgttggatgaaggattagaatg
ggtgttaatacaagggcaaatgggtatagaattatggactgcagaagttgttattgaatt
acaacgaacatatgattcgttaaagtttgctgtaattacaccgttccaaggacatacaga
aaagtggaatgaacataatcaaagtaagtatgccaacataattaagcatgcagattatgt
tgatagtatttttcatacgtcgtatcaaggtccttttcaatttaaacaagcagatcaatt
tatgcttgaacattcggatcaaacattgctcatttatgatgaggaacaagaggcgagtcc
taagttcttcaagcagatgttagttgattttatggataaaacaaactatacttgtgatat
tgtgacgttcgatgaattaacagcattcatcaatgacttacagtggtctgaagatcaaag
tttctaatgaggtggaaaaaatgtcagatgtttcattgaaattatcagcaaaagatattt
atgaaaaagattttgaaaaaacgatggctcgtggctatagaagagaagaagtagatgcat
ttttagatgacattattgctgattatcaaaaaatggccgatatgaataatgaagttgtaa
aattatcagaagagaatcataaacttaaaaaagaattagaagaattaagactacgtgtag
caacatcaagacctcaggacaataaaagtttttcttcgaataatacaacaacaaatacat
cttcaaataatgtagatattttaaaacgtatttcaaacttagaaaaagctgtatttggta
aataattactaaatacaaaagtttaactgtcttactaataatgactatgttataatttta
aaagtgatattttgggtaatcgctatattatatagaggaaagtccatgctcacacagtct
gagatgattgtagtgttcgtgcttgatgaaacaataaatcaaggcattaatttgacggca
atgaaatatcctaagtctttcgatatggatagagtaatttgaaagtgccacagtgacgta
gcttttatagaaatataaaaggtggaacgcggtaaacccctcgagtgagcaatccaaatt
tggtaggagcacttgtttaacggaattcaacgtataaacgagacacacttcgcgaaatga
agtggtgtagacagatggttatcacctgagtaccagtgtgactagtgcacgtgatgagta
cgatggaacagaacatggcttatagaaatatcactactagtttagctctcctagatgatg
gagagcttttttcatgaaaagaaca