DNA and flanking Sequence for fig|585151.3.peg.1732 from Staphylococcus aureus subsp. aureus C427

length of flanking sequence bp
>fig|585151.3.peg.1732 Hypothetical SAV0788 homolog in superantigen-encoding pathogenicity islands SaPI
tgataagtacaacaataagcaacaaatggcgtaagggggcttaactaatgttcaacatta
atatagacgaacaagaagcacgcgagttattagaacaagctattaatgtacgtgtagaag
aattagcgaaagagaaatatttcatgacttacaaagagttgtctaactatctgaatttaa
gtaagcctactattgaagaattacttattaataatggcatgaaatattatatggtcggat
ctacgtacagattcaaaaagtttgatgtagatgaattcatggaacagcttactgctcata
tgaatatccagaataacgactttaaacaagtcaatatcaaaaagttattggaggcaaggc
aatgaaaatgtatttagcttatatctgcttagtttcattgttaacaattttattactagc
aatatctaacatgtatgtcgcttttagcgtttatgcttggctaataactttaggatgtaa
tttaacaggaggattagaaaatgaataatgaacaaaaagaagtgattaaagatatttata
gcagtttggaatcagtagctaataacaaatcagaggtatacatccatgaatttaaatgtg
gtgagaaagaacggacagagacagtaaaccgtgagcaacacttacaagcgattatcgagt
ggacattgcaacaaatagaaaataattttgaatttgaagaggagaatgaataagatgaat
aaattaactaaacaggaatacaaaaacattgaaaataaattgaattacgatcatatggta
aatggtaaaaaacgcactaataaaataaacaaactcttacaaagagaacatgatagagat
gcttcaattattaaaagtgaataccctagactaagtgatagtgagatatcagaagttatt
gtggattatagaacttataaggagcttgtaatagcaacagaaacttttgttgatttccct
ataaattatgaggattcaaatgtatgtcagttcattactaaggaagatattgaagatctg
aaatcagcaattgaagaaatgacaagtttcgttgaaaatttggaggaattataaatgaat
tgggaaattaaagatttaatgtgtgacattgaagtgataaaacaaaaaattaatgatgta
gctaccaaacatgcttggtttgttgaagatagatttgtaaaaaatgaattagaaacaaaa
cgggaacatatta