DNA Sequence for fig|426430.8.peg.453 from Staphylococcus aureus subsp. aureus str. Newman

>fig|426430.8.peg.453 Tandem lipoprotein within Pathogenicity island
atgaaagatgaacagaaaaaagaggaacaaacgaataaaacagattcaaaagaagaacaa
atcaaaaagagttttgcgaaaacgttagatatgtatccaattaagaatctcgaggattta
tacgacaaagaaggatatcgagatggtgagtttaaaaaaggcgataaaggtacgtggact
atacttacaggtttttcaaaaagtaacaaaccaggagtattagatgatgaaggcatggtg
ttatatcttaatagaaataccaaaaaggcaacaggttattattttgtaaataaagtttat
gatgatattagcaaaaatcataatgagaaaaaatatcgtgttgaactaaaaaataataag
attgttcttttggataatgtagaagacaaaaaacttaaacaaaaaattgaaaattttaaa
ttttttagtcagtatgctgattttaaagatttaaaaaattatcaagatggaaatataaca
actaatgaaaacgtaccgagctatgaagcacaatataaaatgaacaatagtgataaaaat
gtaaaaaaacttagagaaatttatccaattacaactaataactctccaaatctaaaatta
tatatagatggtgatataaaaggaagctcagtaggatataaaaaaatagaatataaattt
tcaaaagataaaggtcaagagacaacattaagagattatttgaattttggaccgtctgaa
ggtgagaatgttgagtag