DNA and flanking Sequence for fig|426430.8.peg.1252 from Staphylococcus aureus subsp. aureus str. Newman

length of flanking sequence bp
>fig|426430.8.peg.1252 Signal recognition particle associated protein
ccaaagtgaaggttctgatccagctgctgttatgtatgatgcgattaatgccgctaaaaa
caaaggtgttgatattttaatctgtgataccgctggacgtttacaaaataaaacaaatct
aatgcaagaattagaaaaagttaagcgtgtaattaatcgagcagtgccagatgcgcctca
tgaagcattactatgtttagatgctacaactggtcagaatgcgttgtcacaagctagaaa
ctttaaagaagtaacaaatgttacaggtattgtattaacgaaattagatggtacagccaa
aggtggtatcgtattagccattcgtaatgaattgcacatcccagttaaatatgtaggttt
aggtgagcaattagatgacttacaaccatttaaccctgaaagttatgtctacggcttatt
cgctgatatgattgaacaaaatgaagaaataacaacagttgaaaatgatcaaattgtaac
agaagaaaaggacgataatcatgggtcaaaatgatttagttaaaacgttacgaatgaatt
atttgtttgatttttatcaatccttattgacgaataaacaacgtaattatttggaattat
tttatcttgaagattattctttaagtgaaatcgcagatacttttaatgtgagtagacaag
cagtttatgataatataagaagaactggcgatttagttgaagattatgaaaagaaattgg
aattataccagaaatttgagcaacgccgagaaatatatgatgaaatgaaacaacatttaa
gtaatccagaacaaatacaacgttatattcaacaattagaagacttagaatagatataaa
ttgagggaggacatcgatatggcatttgaagggttatcagaacgcttgcaagcgacgatg
caaaaaatgcgtggtaagggtaaacttactgaagctgatataaagataatgatgcgtgaa
gtaagattagcgttacttgaggctgacgtaaactttaaagtggtaaaagaatttattaaa
acagtatcagaacgcgcattaggttccgatgtaatgcaatcattaacaccagggcaacaa
gttattaaaatagttcaagatgaattaacgcagttgatgggtggagaaaatacgtcgatt
aatatgtcaaataaaccacctactgttgttatgatggttggtttacaaggtgctggtaaa
acaacaactgcaggtaaattagcattattgatgcgtaaaaaatacaacaaaaaacctatg
ttagttgcagcagatatttatcgtccagcagcgataaatcaattacaaacagtagggaaa
caaattgatattc