Nakai server

Query Information

ORIGIN Gram-negative bacterium
BEGIN
>FIG|93062.19.PEG.291
 MTFEEKLSQM YNEIANEISG MIPVEWENIY TIAYVTDQGG EVIFNYTKPG
 SDELNYYTYI PREYNVSEKV FYDLWTDLYR LFKKLRETFK EEGLEPWTSS
 EFDFTSEGKL KVSFDYIDWI NTEFDQLGRE NYYMYKKFGV LPEMEYEMEE
 VKEIEQYIKE QDEAEL

Result Information