Nakai server

Query Information

ORIGIN Gram-negative bacterium
BEGIN
>FIG|93062.19.PEG.2299
 MLLNLLLIFI LIVICPLIFN YTLTLNLTCY ILVVISIFLS LIYSIMTYTF
 PWSMFVTFII ISIIMLFKHR YLFSHTSSRL FIKKLLSFSY KFVLYTSALL
 FISTIQSPIV KGLSMWLAIL CLSLLLTFIC YLVWTVSYRH RSYNKEVDII
 IVLGAGIFTE FVTPMLAARL DRALDIYQQQ ASATKIIVSG GQGPDEPISE
 ALAMQRYLIA HGVDKTDILM ESHSINTYTN FLYSKQIINN LYHEAVKIVC
 VTSQFHVLRA LRLAQKLGLS IDGVGSHTPY HFFLHVLIKD YLGVMYQYRL
 LLTLYCSSSW FICLYAAFIY NS

Result Information