Nakai server

Query Information

ORIGIN Gram-negative bacterium
BEGIN
>FIG|93061.5.PEG.98
 MSNAERLSHF MSTNPEIRLW DILQTNFKAK ALKEKVYIEY DKIKATLWNR
 RSMRVEFNPN KLSHDEVLWL KQNIISYLDD VSFTRLDLAF DFEFDLNDYY
 ALSDKSVKKT IFYGRNVKPE TKYFGVRNSD RFIRIYNKNK NVKIMQMLKL
 IQHFYGVWKL N

Result Information