Nakai server

Query Information

ORIGIN Gram-negative bacterium
BEGIN
>FIG|451515.3.PEG.1900
 MEKNEYIAKY NEYSQLLDAT YSQAVAYLLS KYGAVTDDYY KEKSYTRFLN
 GEIKSISKGK YTRASEGLYC HHISEDKFQN LSDLRFISKF KYSYDVQKKE
 NLVYCDLIEH LILHAIITKE SHGQFGVAGL CQMIKPTVID WYIGEYNPKP
 AWMQATKARA YLPGILVEKL LIKIDDMLKG IEI

Result Information