Nakai server

Query Information

ORIGIN Gram-negative bacterium
BEGIN
>FIG|93062.19.PEG.883
 MKLLKTKNCL YYRNGDNKLS EYQLLTQFNP AFINKKIKMC EFQIESMYHM
 SASTTTCDEI MGVVSVSYPI EKLVIKIIET KAGLQNYKNR SINNMALLKK
 VLNHYTEKEQ KQVVKYMRSN GRYKPYNVIE RLQVDLYQAS IKQRSERQKQ
 RNTAIENSKI ARVNAYHQSS YVKVV

Result Information