Nakai server

Query Information

ORIGIN Gram-negative bacterium
BEGIN
>FIG|93062.19.PEG.868
 MNKIFRILTV SLFFFTFLIK NNLAYADVGV INLRNFYANY EPEKLQGVSS
 GNFSTSHQLE YIDGKYTLYS QFHNEYEAKR LKDHKVDIFG ISYSGLCNTK
 YMYGGITLAN QNLDKPRNIP INLWVNGKQN TISTDKVSTQ KKEVTAQEID
 IKLRKYLQNE YNIYGFNKTK KGQEYGYQSK FNSGFNKGKI TFHLNNEPSF
 TYDLFYTGTG QAESFLKIYD DNKTIDTENF HLDVEISYEK TE

Result Information