Nakai server

Query Information

ORIGIN Gram-negative bacterium
BEGIN
>FIG|93062.19.PEG.33
 MLSSFLMLSI ISSLLTICVI FLVRMLYIKY TQNIMSHKIW LLVLVSTLIP
 LIPFYKISNF TFSKDMMNRN VSDTTSSVSH MLDGQQSSVT KDLAINVNQF
 ETSNITYMIL LIWVFGSLLC LFYMIKAFRQ IDVIKSSSLE SSYLNERLKV
 CQSKMQFYKK HITISYSSNI DNPMVFGLVK SQIVLPTVVV ETMNDKEIEY
 IILHELSHVK SHDLIFNQLY VVFKMIFWFN PALYISKTMM DNDCEKVCDR
 NVLKILNRHE HIRYGESILK CSILKSQHIN NVAAQYLLGF NSNIKERVKY
 IALYDSMPKP NRNKRIVAYI VCSISSFT

Result Information