Nakai server

Query Information

ORIGIN Gram-negative bacterium
BEGIN
>FIG|451515.3.PEG.148
 MLISLVIPVF ALLVIGGIIW MIIEGIVHIS KKNKAIDNFF NQVNKVSETY
 KFATTFLFLI LATAGISQFY LYYIVSAFLF WLVILTFGIA GIIFLMPYGL
 CFLPFYKQKK KKQTFKKYMV YTTIGLSICL GLSLVLVHTT KIYMDEGGVR
 YYYGSFVMKQ AGGYAYLALA VLSTLLIVAK KATNKNKEIE TVDNTNITER
 

Result Information