Nakai server

Query Information

ORIGIN Gram-negative bacterium
BEGIN
>FIG|158879.11.PEG.2584
 MNTIESQFDK VAEDYDFVNE LLNDYSFFVS NMSPKKGRAL DIGCGSGLLV
 EKLASYYDEV VGIDISNQML DLAKSKRQLT NTVYLNMNAE QLNFNEKFDF
 IVSRTTFHHL DDIASVIQQM KELLNEEGRI VILDNVSEVE TPPTYVYKLG
 AIQEFLPHCF KFGIKNAIRI YNHNTSKSWL EHLASDKYLS EQNYYDLYEK
 LLPGCQFHKM GWAMGVVWTK 

Result Information